Om Hærvejsmotorvejnejtak

 

Vi er en forening, der arbejder for at forhindre  ny jysk nord-sydgående motorvej, en såkaldt

hærvejsmotorvej. Vi stiller spørgsmålstegn ved behovet for motorvejen og vil gerne lægge op til en

værdidebat. Vi arbejder derfor som en studiegruppe, der undersøger både forhistorie for

motorvejsprojektet, trængselsproblematik og trafikforskning. Vi sætter os grundigt ind i sagerne.Vi vægter

naturen, det kulturhistoriske landskab og områdets anvendelse som turist- og rekreationsmål, hvilket alt

sammen vil gå tabt ved etableringen af en ødelæggende hærvejsmotorvej. Desuden informerer vi vidt og

bredt om planerne på borgermøder, gennem læserbreve og på sociale medier.

 

SENESTE NYT
Enmandshærens beretning
Biolog og naturvejleder Thomas Nielsen fortæller
Læs mere

Afholdt generalforsamling 2018
Generalforsamling Hærvejsmotorvej Nej Tak 2018-03-19
Læs mere

Generalforsamling 2018
er den 19. marts kl. 18.30 - 21.00
Læs mere