Motorvej gennem Vejle ådal? – Tjele ådal – Nørre ådal og naturområderne ved Randbøl og Vandel ?

Foreningen Hærvejsmotorvej NEJTAK siger NEJ TAK til den foreslåede Hærvejsmotorvej (midtjysk motorvej).

Smukke, sammenhængende naturområder skal ikke skamferes af motorvej.

Hjælp os med at få politikerne og embedsmændene på bedre tanker.

- - -

Skriv under her og hjælp os med at sige NEJTAK:

http://www.skrivunder.net/stop_harvejsmotorvejen

- - -

Enmandshær mod Hærvejsmotorvejen

Thomas1web.jpg

En enmandshær agter at slå et slag for naturen og stilheden ved at vandre fra Haderslev til Viborg langs linjeføringen til den såkaldte Hærvejsmotorvej. Målet med vandringen er at sætte fokus på de store værdier, der vil gå tabt, hvis Danmarkshistoriens største motorvejsprojekt gennemføres og pløjer sig 180 km gennem enestående landskaber og unikke naturområder i Jylland. 
Vandringsmanden er biolog og naturvejleder Thomas Nielsen fra Kolding. Han er ikke uvant med livet på landevejene. I 2006 gik han fra Tallinn til Istanbul for at opleve og skildre naturen med akvareller og blyantskitser langs EU's østlige grænse. Vandringen beskrev han i bogen ”Østeuropa til fods”, der er en beretning om oplevelserne på en 3000 km lang gåtur fra Estland til Tyrkiet. 
Denne gang trækker han i vandreskoene og bruger ferien på at opleve naturen i det jyske, inden eventuelle motorvejsplaner vil ødelægge de historiske Hærvejslandskaber for altid. Thomas begynder mandag den 30. juli ved motorvejen ved Haderslev og målet er Viborg Domkirke, som han regner med at nå om søndagen. Den ca. 200 km lange fodtur går ad offentlige stier og veje på strækningen, der i øjeblikket undersøges til motorvejsprojektet. Da store dele af strækningen forløber på eller nær Hærvejen, vil han bl.a. overnatte på de eksisterende herberger langs pilgrimsruten. Målet er at opleve landskaberne, stilheden og fuglesangen langt væk fra fart, bilkøer og vejvrede, mens det endnu er muligt. Men målet er også at samle underskrifter ind mod Hærvejsmotorvejen via hjemmesidenhttp://haervejsmotorvejnejtak.dk/.
På den sydlige del af vandringen vil turen gå forbi gennem Fovslet Skov og Svanemosen for at forsætte forbi Egtvedpigens Grav langs den historiske Hærvej til Randbøl Hede. Undervejs vil turen krydse Kolding-, Egtved- og Vejle Ådal. Turen går mod slutningen igennem det helt unikke landskab ved Dollerup Sø og Hald Ege for at slutte i Viborg ved Domkirken, der tidligere var et af udgangspunkterne for pilgrimsvandringer mod syd til Rom.
Den selvbeslåede ridder af landevejen vil med vandringen prøve at vække gehør for et oprør mod den ensidige tankegang om flere biler, mere asfalt, mere forurening og flere naturødelæggelser, der præger trafikbilledet i Danmark disse år. Vejdirektoratet og skiftende regeringer fremturer med at omdanne Danmark til et motorvejshelvede og et gennemfartsland i stil med Tyskland. Der tales i rapporterne bag projektet om at spare 14 minutter fra Hobro til Haderlev som billist. Er det 20 mia og alle ødelæggelserne værd? 
Når vandringen er slut, vil naturvejlederen som mange andre vende tilbage til den grå hverdags trængsel og stres på Østjyske - og Fynske Motorvej. Her er der dagligt kødannelse og uheld ved myldretid omkring de større østjyske - og vestfynske byer samt klassiske feriepropper. Men det ændrer den planlagte Hærvejsmotorvej intet ved. Vejdirektoratet skriver selv i flere analyser, at trængselsproblemerne på E45 ikke vil blive løst med en midtjysk motorvej men kun udskudt.
På dette spinkle grundlag vil man lave den største ændring af det jyske landskab siden istiden. Før drev man stude afsted langs Hærvejen. Men der er ingen fare for, at der vil være køer på den planlagte motorvej til Herning. Det vil der derimod stadig være på Østjyske - og Fynske Motorvej, medmindre galskaben med den planlagte Hærvejsmotorvej stoppes.

Thomas2web.jpg

Thomas3web.jpg

Thomas4web.jpg

Thomas5web.jpg

Thomas7web.jpg

Thomas8web.jpg

Thomas10web.jpg

Thomas11web.jpg

Thomas13web.jpg

Thomas16web.jpg

 

Skriv under

Hjælp os med at sige nejtak

Skriv under her


Kontakt os

Send en email

 

Bliv medlem

Her

SENESTE NYT
Enmandshærens beretning
Biolog og naturvejleder Thomas Nielsen fortæller
Læs mere

Afholdt generalforsamling 2018
Generalforsamling Hærvejsmotorvej Nej Tak 2018-03-19
Læs mere

Generalforsamling 2018
er den 19. marts kl. 18.30 - 21.00
Læs mere