Linjeføringer

I december 2016 indgik partierne Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Soci­al­de­mo­kra­terne, Dansk Fol­ke­parti og Radikale Venstre aftale om at udmønte midler til undersøgelse af en ny midtjysk motorvej. Afta­lepar­terne er enige om at afsætte 40 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af strækningen Give-Billund-E20-Haderslev, hvor en linjeføring hhv. øst og vest om Billund undersøges. Parterne er herudover enige om at afsætte 25 mio. kr. til en forundersøgelse af en nordlig korridor Hobro-Viborg-Rute 15-Give med udgangspunkt i linjeføringskorridorer hhv. over Herning og tættere på Silkeborg.

Aftalen er omtalt på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside:

https://www.trm.dk/da/nyheder/2016/groen-aftale-131216

 

I forhold til Vejdirektoratets strategiske analyse fra 2013, hvor de mulige forløb af tre kor­ridorer, A, B og C, blev un­dersøgt, er det delstrækning 1, 2, 4 og 5 af korridor A og delstrækning 1, 2 og 3 af korridor B, der skal under­søges. I forhold til den strategiske analyse er delstrækning 3 af korridor B mod syd rykket tættere på Give.

 

På grund af opdatering af Miljøportalen har vi desværre ikke længere mulighed for her på hjemmesiden via links til Miljøportalen at vise detaljerede GIS-kort med de mulige motorvejsforløb indtegnet på baggrundskort. Det er heller ikke længere muligt at aktivere diverse temaer ("lag").  

På Vejdirektoratets hjemmeside findes kort, der viser mulige forløb af motorvejen.

Nord for Give

På Vejdirektoratets kort:

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Sider/Default.aspx

 

er det muligt at zoome ind på linjeføringerne for strækningen Hobro-Give, for hvilken der er iværksat en forundersøgelse. 

Syd for Give

For strækningen Give – Haderslev, der bliver VVM-undersøgt, findes et separat kort, der viser de aktuelle undersøgelseskorridorer:  

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Ny_midtjysk_motorvej/Visualisering/Sider/Undersogelsesomraade.aspx

 

SENESTE NYT
Generalforsamling onsdag den 15. marts 2023
Indkaldelse til generalforsamling den 15. marts 2023
Læs mere

Høringsrunde Klode Mølle
Det er nu vi skal stå sammen. Uanset om du bor nede ved strækningen Give – Haderslev eller oppe Løvel - Klode Mølle er det vigtigt at gøre modstand for at undgå en Hærvejsmotorvej før eller senere.
Læs mere

Ny bestyrelse (1)
Foreningen HærvejsmotorvejNEJTAK har haft generalforsamling og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Der er nu sket et skift i formandskabet:
Læs mere

因为之前我去看过医生, 医生说我有乳腺管堵塞和增生丰胸,营养吸收不进去,才导致胸部发育不起来的,现在乳腺管堵塞和增生都改善好了丰胸产品, 胸部也变得坚挺起来,没想到这个酒酿蛋还有疏通乳腺的功能。现在我的胸部也非常丰满了酒酿蛋丰胸, 当我那个男朋友再度出现在我眼前的时候,你们应该能猜到我鄙视他的表情,嘿嘿。想丰胸的姐妹们丰胸方法,现在真的是可以实现自己梦想的一刻了!