Linjeføringer

I december 2016 indgik partierne Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Soci­al­de­mo­kra­terne, Dansk Fol­ke­parti og Radikale Venstre aftale om at udmønte midler til undersøgelse af en ny midtjysk motorvej. Afta­lepar­terne er enige om at afsætte 40 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af strækningen Give-Billund-E20-Haderslev, hvor en linjeføring hhv. øst og vest om Billund undersøges. Parterne er herudover enige om at afsætte 25 mio. kr. til en forundersøgelse af en nordlig korridor Hobro-Viborg-Rute 15-Give med udgangspunkt i linjeføringskorridorer hhv. over Herning og tættere på Silkeborg.

Aftalen er omtalt på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside:

https://www.trm.dk/da/nyheder/2016/groen-aftale-131216

 

I forhold til Vejdirektoratets strategiske analyse fra 2013, hvor de mulige forløb af tre kor­ridorer, A, B og C, blev un­dersøgt, er det delstrækning 1, 2, 4 og 5 af korridor A og delstrækning 1, 2 og 3 af korridor B, der skal under­søges. I forhold til den strategiske analyse er delstrækning 3 af korridor B mod syd rykket tættere på Give.

 

På grund af opdatering af Miljøportalen har vi desværre ikke længere mulighed for her på hjemmesiden via links til Miljøportalen at vise detaljerede GIS-kort med de mulige motorvejsforløb indtegnet på baggrundskort. Det er heller ikke længere muligt at aktivere diverse temaer ("lag").  

På Vejdirektoratets hjemmeside findes kort, der viser mulige forløb af motorvejen.

Nord for Give

På Vejdirektoratets kort:

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Sider/Default.aspx

 

er det muligt at zoome ind på linjeføringerne for strækningen Hobro-Give, for hvilken der er iværksat en forundersøgelse. 

Syd for Give

For strækningen Give – Haderslev, der bliver VVM-undersøgt, findes et separat kort, der viser de aktuelle undersøgelseskorridorer:  

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Ny_midtjysk_motorvej/Visualisering/Sider/Undersogelsesomraade.aspx

 

SENESTE NYT
Minister vil ikke møde
motorvejsmodstandere
Læs mere

Miljørapporter
Vejdirektoratets hjemmeside
Læs mere

Medieomtale
af generalforsamling mm ..
Læs mere