Generalforsamling afholdt d. 19. marts 2018

General_mar18.jpg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning samt godkendelse heraf
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budgetoverslag til orientering
7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
8. Valg til bestyrelsen og valg af én suppleant
9. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
10. Eventuelt

....    

Ad 1. Ingrid Viuf valgt
Ad 2. Ann Bøgelund valgt
Ad 3. Formandens beretning. Et travlt år med debatmøde i Jordrup, infomøder med VD, radiointerview, besøg på Viborgkanten i forbindelse med forundersøgelsesfasen i området, samarbejde med Hærvejsmotorvej Hvorfor, politisk topmøde med lokal- og landspolitikere i Ødis, TV dækning af dette, deltagelse ved valgmøder i forbindelse med kommunalvalget, indsendt høringssvar til VD i forbindelse med VVM, herefter gennemgang af alle de indkomne høringsforslag og klage til VD over rubriceringen og læserbreve i forskellige aviser.
Ole Birk Olesen kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, heller ikke hvis den blev flyttet. Leif Hald fra VD deltager senere.
Fremtidige tiltag: Fokus på den økonomiske vinkel af hærvejsmotorvejsprojektet, skrive til/besøge transportudvalget, fremhæve de sundhedsmæssige konsekvenser ved naboskab til motorvej, samarbejde med gruppe i Nordjylland, der er imod den tredje motorvejsforbindelse over Limfjorden (Engelsholmlinjen) i forholdet til at indklage til EU mht. ødelæggelse af Natura 2000 områder.
Samlet møde med Jyder mod overflødige Motorveje, Hærvejsmotorvej Hvorfor. Brainstormmøde – Thomas Nielsen totemmarch på Hærvejen, Naturmøde i Hirtshals.
Ad 4. Regnskabet godkendt
Ad 5.  Indkomne forslag. Husk at medtage kulturarven.
Ad 6. Budgetoverslag. Dækning af udgifter i forbindelse med Folkemødet i Hirtshals 24.-26.5. Godkendt
Ad 7. kontingent 100kr fortsat. Vedtaget
Ad 8. Valg Ingrid og Sie udtræder, Brit Olsen fra Viborg,. Frank Schwaner Kolding valgt.
Ad 9. Ingrid Viuf valgt som revisor
Ad 10.  Eventuelt. Lennart Madsen gør opmærksom på at Hærvejsmotorvej Nej Tak er upolitisk.

....

Agnete Jørgensen fagprojektleder natur og miljø og Leif Hald fra VD

SENESTE NYT
Høringsrunde Klode Mølle
Det er nu vi skal stå sammen. Uanset om du bor nede ved strækningen Give – Haderslev eller oppe Løvel - Klode Mølle er det vigtigt at gøre modstand for at undgå en Hærvejsmotorvej før eller senere.
Læs mere

Ny bestyrelse (1)
Foreningen HærvejsmotorvejNEJTAK har haft generalforsamling og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Der er nu sket et skift i formandskabet:
Læs mere

Generalforsamling 2022
Generalforsamling mandag den 25. April kl 19.00 Fysisk møde og netmøde.. se nærmere
Læs mere

因为之前我去看过医生, 医生说我有乳腺管堵塞和增生丰胸,营养吸收不进去,才导致胸部发育不起来的,现在乳腺管堵塞和增生都改善好了丰胸产品, 胸部也变得坚挺起来,没想到这个酒酿蛋还有疏通乳腺的功能。现在我的胸部也非常丰满了酒酿蛋丰胸, 当我那个男朋友再度出现在我眼前的时候,你们应该能猜到我鄙视他的表情,嘿嘿。想丰胸的姐妹们丰胸方法,现在真的是可以实现自己梦想的一刻了!