Generalforsamling afholdt d. 19. marts 2018

General_mar18.jpg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning samt godkendelse heraf
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budgetoverslag til orientering
7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
8. Valg til bestyrelsen og valg af én suppleant
9. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
10. Eventuelt

....    

Ad 1. Ingrid Viuf valgt
Ad 2. Ann Bøgelund valgt
Ad 3. Formandens beretning. Et travlt år med debatmøde i Jordrup, infomøder med VD, radiointerview, besøg på Viborgkanten i forbindelse med forundersøgelsesfasen i området, samarbejde med Hærvejsmotorvej Hvorfor, politisk topmøde med lokal- og landspolitikere i Ødis, TV dækning af dette, deltagelse ved valgmøder i forbindelse med kommunalvalget, indsendt høringssvar til VD i forbindelse med VVM, herefter gennemgang af alle de indkomne høringsforslag og klage til VD over rubriceringen og læserbreve i forskellige aviser.
Ole Birk Olesen kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, heller ikke hvis den blev flyttet. Leif Hald fra VD deltager senere.
Fremtidige tiltag: Fokus på den økonomiske vinkel af hærvejsmotorvejsprojektet, skrive til/besøge transportudvalget, fremhæve de sundhedsmæssige konsekvenser ved naboskab til motorvej, samarbejde med gruppe i Nordjylland, der er imod den tredje motorvejsforbindelse over Limfjorden (Engelsholmlinjen) i forholdet til at indklage til EU mht. ødelæggelse af Natura 2000 områder.
Samlet møde med Jyder mod overflødige Motorveje, Hærvejsmotorvej Hvorfor. Brainstormmøde – Thomas Nielsen totemmarch på Hærvejen, Naturmøde i Hirtshals.
Ad 4. Regnskabet godkendt
Ad 5.  Indkomne forslag. Husk at medtage kulturarven.
Ad 6. Budgetoverslag. Dækning af udgifter i forbindelse med Folkemødet i Hirtshals 24.-26.5. Godkendt
Ad 7. kontingent 100kr fortsat. Vedtaget
Ad 8. Valg Ingrid og Sie udtræder, Brit Olsen fra Viborg,. Frank Schwaner Kolding valgt.
Ad 9. Ingrid Viuf valgt som revisor
Ad 10.  Eventuelt. Lennart Madsen gør opmærksom på at Hærvejsmotorvej Nej Tak er upolitisk.

....

Agnete Jørgensen fagprojektleder natur og miljø og Leif Hald fra VD

SENESTE NYT
Minister vil ikke møde
motorvejsmodstandere
Læs mere

Miljørapporter
Vejdirektoratets hjemmeside
Læs mere

Medieomtale
af generalforsamling mm ..
Læs mere