Det største indgreb mod naturen

Det største indgreb i jysk natur siden istiden truer en lang række fine naturområder i de forskellige foreslåede linjeføringer for Hærvejsmotorvejen. Flere natura-2000-områder er i spil blot fra Haderslev til Give, og en linjeføring går måske gennem Frederikhåbs Plantage. Hermed et link til en artikel om naturen i Åkær Ådal/ Kolding Ådal, der eventuelt bliver krydset flere gange på natur- og landskabsmæssigt unikke steder. Indtil videre er Vejdirektoratets beskrivelse af artsforekomsterne ikke fyldestgørende for denne lokalitet.
https://dzs.dk/habitat-18/?fbclid=IwAR0WWZFEhu-jm-99SJ_v41guGvvsxeZPYrNUAD8Hyzf6V0nzumkbzs38aLE

SENESTE NYT
Generalforsamling 2019
afholdes d. 18. marts på Roberthus Egtved bibliotek kl. 18.30
Læs mere

Det største indgreb mod naturen
siden istiden...
Læs mere

Enmandshærens beretning
Biolog og naturvejleder Thomas Nielsen fortæller
Læs mere