Det største indgreb mod naturen

Det største indgreb i jysk natur siden istiden truer en lang række fine naturområder i de forskellige foreslåede linjeføringer for Hærvejsmotorvejen. Flere natura-2000-områder er i spil blot fra Haderslev til Give, og en linjeføring går måske gennem Frederikhåbs Plantage. Hermed et link til en artikel om naturen i Åkær Ådal/ Kolding Ådal, der eventuelt bliver krydset flere gange på natur- og landskabsmæssigt unikke steder. Indtil videre er Vejdirektoratets beskrivelse af artsforekomsterne ikke fyldestgørende for denne lokalitet.
https://dzs.dk/habitat-18/?fbclid=IwAR0WWZFEhu-jm-99SJ_v41guGvvsxeZPYrNUAD8Hyzf6V0nzumkbzs38aLE

SENESTE NYT
Minister vil ikke møde
motorvejsmodstandere
Læs mere

Miljørapporter
Vejdirektoratets hjemmeside
Læs mere

Medieomtale
af generalforsamling mm ..
Læs mere