Generalforsamling og borgermøde d. 20. marts

Indkaldelse til generalforsamling i Hærvejsmotorvej NEJTAK

Mandag, den 20. marts 2017 kl. 18.30-19.15

i Lille sal i Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning samt godkendelse heraf
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budgetoverslag til orientering
7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
8. Valg til bestyrelsen og valg af én suppleant
9. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
10. Eventuelt

Kl. 19.15 afsluttes generalforsamlingen og mødet fortsætter som et informationsmøde med adgang for alle interesserede.

Der vil være orientering om den seneste udvikling vedr. linjeføringerne og foreningens kendskab til beslutningsprocessen i forbindelse med andre motorvejsanlæg som f.eks. Silkeborgmotorvejen og erfaringer derfra.

På bestyrelsens vegne
Tina Petersen Formand

Forslag til generalforsamlingens dagsorden kan stadigvæk sendes til haervejsmotorvejnejtak@gmail.com

SENESTE NYT
Minister vil ikke møde
motorvejsmodstandere
Læs mere

Miljørapporter
Vejdirektoratets hjemmeside
Læs mere

Medieomtale
af generalforsamling mm ..
Læs mere