Miljørapporter

Miljørapporter på Vejdirektoratets hjemmeside

I forbindelse med VVM-undersøgelsen af en del af Hærvejsmotorvejen, strækningen Haderslev – Give, har Vej­direktoratet lagt 19 miljø­rap­porter ud på sin hjemmeside under overskriften Rapporter 2019:

 

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Ny_midtjysk_motorvej/Dokumenter/Sider/default.aspx

På baggrund af feltundersøgelser og eksisterende data redegøres der i rapporterne på kort og i tabeller, for

  • hvor undersøgelseskorridorerne, benævnt A – F, berører beskyttede naturtyper som eng, mose, hede og overdrev
  • hvor korridorerne krydser vandløb
  • hvor korridorerne berører lokaliteter med forekomst af de paddearter, der er beskyttet ifølge EU-lovgivningen
  • hvor korridorerne berører lokaliteter med forekomst af markfirben
  • hvor korridorerne berører lokaliteter med forekomst af flagermus. Alle danske flagermusarter er beskyttet ifølge EU-lovgivningen
  •  hvor korridorerne berører lokaliteter med forekomst af odder
  • hvor hjortevildt færdes i forhold til de respektive vejforløb, herunder krydser disse
  • hvor lys skivevandkalv er registreret i omegnen af korridorerne
  • hvor lokaliteter for visse fuglearter kan blive berørt
  • hvor en række rødlistede insekt-, plante- og lavarter kan blive berørt

 

v      Forekomsten af birkemus undersøges af bygherren

De indsamlede resultater er anvendt til at definere et antal naturhotspots, dvs. områder inden for undersø­gelseskorridoren med de største naturværdier

De følgende figurer herunder viser nogle enkelte eksempler på kort fra Vejdirektoratets miljørapporter.

Det er planen her på hjemmesiden at bringe en sammenfatning af de negative konsekvenser for naturområder, planter og dyr, som Vejdirektoratets miljørapporter redegør for.

Untitled-1.jpg

Figuren viser undersøgelseskorridorerne A-F med forskellig farve på strækningen Haderslev - Give. Korridorerne er ”bælter”, der er bredere end motorvejen, og inden for hvilke motorvejen vil forløbe. Der er flere mulige forløb af motorvejen på strækningen ved forskellig kombination af dele af korridorerne.

Untitled-2.jpg 

Figuren viser forekomsten af paddelokaliteter i de respektive undersøgelseskorridorer. Farven af stjernerne angiver kvaliteten af lokaliteterne.

Untitled-3.jpg 

Figuren viser, hvor korridorerne berører en række naturhotspots,, dvs. områder med de største naturværdier.

SENESTE NYT
Høringsrunde Klode Mølle
Det er nu vi skal stå sammen. Uanset om du bor nede ved strækningen Give – Haderslev eller oppe Løvel - Klode Mølle er det vigtigt at gøre modstand for at undgå en Hærvejsmotorvej før eller senere.
Læs mere

Ny bestyrelse (1)
Foreningen HærvejsmotorvejNEJTAK har haft generalforsamling og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Der er nu sket et skift i formandskabet:
Læs mere

Generalforsamling 2022
Generalforsamling mandag den 25. April kl 19.00 Fysisk møde og netmøde.. se nærmere
Læs mere

因为之前我去看过医生, 医生说我有乳腺管堵塞和增生丰胸,营养吸收不进去,才导致胸部发育不起来的,现在乳腺管堵塞和增生都改善好了丰胸产品, 胸部也变得坚挺起来,没想到这个酒酿蛋还有疏通乳腺的功能。现在我的胸部也非常丰满了酒酿蛋丰胸, 当我那个男朋友再度出现在我眼前的时候,你们应该能猜到我鄙视他的表情,嘿嘿。想丰胸的姐妹们丰胸方法,现在真的是可以实现自己梦想的一刻了!