Sammenhæng mellem demens og motorveje

Som overskriften tydeligt siger, understøtter dette forskningsresultat, at flere motorveje bør undgås:

http://www.dr.dk/nyheder/viden/tung-trafik-naer-bopael-oeger-risikoen-demens

SENESTE NYT
Minister vil ikke møde
motorvejsmodstandere
Læs mere

Miljørapporter
Vejdirektoratets hjemmeside
Læs mere

Medieomtale
af generalforsamling mm ..
Læs mere