Sammenhæng mellem demens og motorveje

Som overskriften tydeligt siger, understøtter dette forskningsresultat, at flere motorveje bør undgås:

http://www.dr.dk/nyheder/viden/tung-trafik-naer-bopael-oeger-risikoen-demens

SENESTE NYT
Afholdt generalforsamling 2018
Info kommer snarest
Læs mere

Generalforsamling 2018
er den 19. marts kl. 18.30 - 21.00
Læs mere

Møde med vejdirektoratet
Den 15. juni er det muligt at høre seneste nyt om motorvejen, når vejdirektoratet afholder møde i Billund.
Læs mere